ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา หลังจากฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา หลังจากฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ 30 ก.ค. 2563
รูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,15:44   อ่าน 127 ครั้ง