ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาเรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เชื้อไวรัส COVIC 19 (อ่าน 265) 30 มิ.ย. 63
ประกาศเรื่องวันเวลาการมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม1,ม4 (อ่าน 291) 21 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาเรื่องการเรียนออนไลน์ (อ่าน 337) 19 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปี2563 (อ่าน 862) 24 เม.ย. 63
ประกาศจากโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาตามนโยบายของสพฐ. โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ (อ่าน 1009) 20 เม.ย. 63
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 2562 (อ่าน 339) 01 เม.ย. 63
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล สพม.18 (2563) (อ่าน 0) 30 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (อ่าน 780) 18 มี.ค. 63
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1067) 29 ม.ค. 63
นัดหมายถ่ายภาพเพื่อทำทำเนียบรุ่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปี พ.ศ.2563 (อ่าน 184) 15 ม.ค. 63